Flexible

Beleggingsdoelstelling

Vector Flexible is een actief beheerd allocatiefonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die degelijke balanscijfers met een attractieve waardering weten te combineren. Tegelijkertijd wordt getracht het marktrisico in te dijken, en zelfs in z’n geheel te elimineren als de omstandigheden dit volgens de beheerders vereisen. Om de best presterende ondernemingen te selecteren maken de beheerders gebruik van een zelfontwikkeld selectie-model dat een fundamentele en gedisciplineerde analyse uitvoert op meer dan 2500 bedrijven. De methodiek repliceert de aanpak van traditionele fondsbeheerders naar een zeer groot staal van bedrijven, en probeert tegelijkertijd de menselijke denkfouten te ontwijken die in de loop der jaren door de discipline van Behavioural Finance werden blootgelegd. Het beleggingsteam combineert de output van deze analyse met haar eigen inzichten omtrent de potentiele valkuilen van specifieke bedrijven om tot een definitieve beslissing te komen. Over een volledige conjunctuurcyclus, zal het fonds trachten om de alpha   te maximaliseren terwijl het een beta van 0,5 à 0,75 met de globale marktindices nastreeft. Het fonds mag tot 100% cash aanhouden en kan tot 10% van het netto-activa in andere UCITS-fondsen beleggen. Om wisselkoers - en marktrisico’s in te dekken kunnen tevens futures en andere afgeleide producten worden aangewend.


Annual return: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 12/18
Vector Flexible C1: 0,70 -8,57 16,29 17,32 13,75 8,22 1,35 12,41 -6,55
60% Wereldindex + 40% Eonia 3,32 -2,20 8,70 10,53 11,21 5,21 6,53 5,19 2,06
Diff.: -2,62 -6,37 +7,59 +6,78 +2,54 +3,01 -5,18 +7,22 -8,61

The information contained within this site has been compiled with care to ensure accuracy at the date of publication however the development of Vector products and services is continuous and published information may not always be up to date. Past performance is not a guarantee of future returns. The value of investments may fall as well as rise. Investors are expressly informed that this site provides information only, and that investment decisions should be made based on a full reading of the fund prospectus and the most recent financial statements. Vector shall not be liable for any claims or losses of any nature, arising indirectly or directly from use of the data or material on this site.

The information contained within this site has been compiled with care to ensure accuracy at the date of publication however the development of Vector products and services is continuous and published information may not always be up to date. Vector shall not be liable for any claims or losses of any nature, arising indirectly or directly from use of the data or material on this site.

Kenmerken

Rechtsvorm SICAV
ISIN LU0558384458
Bloomberg code VFFLXC1:LX
WKN code A1JMP7
Beheer Flexibele allocatie
Datum van de eerste NAV 2010-11-22
Noteringsvaluta EUR
Bestemming van de resultaten Kapitaliserend
Referentie-index 5% per year
Noteringsfrequentie Dagelijks
Deadline orders Ten laatste 18.00u (Luxemburgse tijd), op de werkdag die de waarderingsdag voorgaat
Transactiedatum t+1
Afwikkelingsdatum t+5
Vermogen (Fonds) € 77.237.504
Risicoschaal 4
Aanbevolen minimale termijn 5 jaar
% vastrentend < 10%
Vergunning in Luxemburg, Belgiƫ, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Zweden
Fondsmanagers Werner Smets, Thierry Vandeghinste
Fondsmanagers sinds Inception (2010)
Minimale belegging € 2.000

Kosten

Maximale inschrijvingsprovisie, all-in, verschuldigd aan de distributeurs 1,00%
Maximale conversie-vergoeding 0,25%
Vaste beheerkosten 1,50%
Prestatievergoeding 15% van de outperformance t.o.v. de benchmark index (met high watermark)